:Help/windows-7-os-terminate-telnet-session-16548.aspx